Projektinė veikla

Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“

     Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį emocinį intelektą ir gebėjimus savo jausmų identifikavimui bei (iš)raiškai, siekiant gyvenimo gerovės vaiko labui ilgalaikėje perspektyvoje.

     Projektas skirtas ir jo tikslas: panaudojant virtualias ugdymosi aplinkas ir Šėlsmo žaidimų metodikas, (iš)ugdyti ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį emocinį intelektą ir kompetencijas. Tikslui pasiekti pasirinkta antroji projekte remiama veikla – virtualios ugdymosi aplinkos diegimas (kūrimas). Šiame kontekste veiks virtualios aplinkos, kuriose vaikams bus sudarytos sąlygos tiek emociniam ir fiziniam išsikrovimui, tiek kryptingam gebėjimų savo jausmams identifikuoti bei (iš)reiškšti, ugdymui, ugdant darnią asmenybę ir siekiant gyvenimo gerovės vaiko labui ilgalaikėje perspektyvoje. Šalia to, pedagogai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti mažuosius įtraukiomis ir inovatyviomis priemonėmis bei metodais. Pedagogai išklausys/dirbs seminaruose, konsultacijose, susitikimuose apie inovatyvų mokymą, nukreiptą į socialinio emocinio intelekto ugdymą, apie IT/IKT ir virtualios ugdymosi aplinkos naudojimą, apie naujų metodų vaikų ugdyme taikymą.

     Projekto vykdytojas – Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

     Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis "Justinukas" Vilniaus lopšelis-darželis "Žemuogėlė" Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė" Vilniaus raj. Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazija (Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyrius) Trakų raj. Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

     Įgyvendinančioji institucija – ESFA

     Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Projektas „Gyvasis skaitymas“

          Projekto tikslas – tobulinti ketvirtų klasių mokinių skaitymo gebėjimus. Projektas būtinas tobulinti mokinių gebėjimus Skaityme bei pasiekti aukštesnių rezultatų. Projektu numatoma sukurti, įdiegti Gyvojo skaitymo Virtualią aplinką ir vykdyti veiklas, ne tik padedančias mokiniams tobulinti skaitymo gebėjimus, bet ir apmokyti mokyklų bendruomenes, kaip efektyviai, inovatyviai mokyti mokinius skaityti, atliepiant pastarųjų poreikius. Numatoma, kad siekiant projekto rezultatų, bus pasiekti ir geresni mokinių skaitymo gebėjimų patikrinimo rezultatai (NMPP). Minėtai problemai, kuri, kaip rodo mokyklų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, yra ypač aktuali ir šalies lygmeniu, spręsti projekto metu bus sukurta absoliučiai nauja Gyvo teksto ir Gyvo skaitymo sistema, įsigyta aplinkai nekenksmingos skaitymo gebėjimams lavinti pritaikytos įrangos, kurios Lietuvos mokyklos kol kas neturi galimybių įsigyti ir pritaikyti savo darbe. Be to, projekte numatyta apmokyti ir įdarbinti specialistus, kurie dirbs su nauja įranga bei mokiniais naujais, formaliajame (taip pat ir neformaliajame) ugdyme, netaikytais metodais.

         1) Virtuali aplinka skirta Skaitymo gebėjimų tobulinimui su ne tik privalomos literatūros pagal pradinio ugdymo programą tekstais keliomis skirtingomis kalbomis.

         2) Virtualios realybės akiniai panaudojami tobulinant skaitymo gebėjimus ne skaitant ar girdint, o pajuntant tekstą. Mokomasi atsižvelgiant į visus mokymosi (informacijos priėmimo ir apdorojimo) stilius: regimasis, girdimasis ir motorinis.

         3) Kryptingas mokinių Skaitymo gebėjimų ugdymui skirtų specialistų/komandų profesionalumo panaudojimas per patyriminius metodus.

        Renginiai, būreliai, konsultacijos, pagalba pamokose – viskas skirta mokinių skaitymo gebėjimams tobulinti. Šalia to, mokytojai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti jaunąją kartą kitaip.

        Projekto vykdytojas – Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

        Projekto partneriai: Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Vilniaus Levo Karsavino mokykla, Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

         Įgyvendinančioji institucija – ESFA

        Projektas finansuojamas ES lėšomis

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

     Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02- 0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

     Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

     Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

     Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:  http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

Vaikų burnos higienos projektas  „Graži šypsena“

     Kaip rodo Lietuvoje atliktos epidemiologinės studijos, kas antras trimetis turi sugedusių dantų. 98 proc. šių dantų pažeidimų yra negydyti. Šie skaičiai reiškia, kad kas antras vaikas iki trejų metų Lietuvoje gali pajusti dantų skausmą; vyresniame amžiuje gali suprasti, kad jo dantys skiriasi nuo kitų vaikų dantų (galbūt patirti gėdą dėl savo išvaizdos). Siekiant sumažinti šiuos skaičius vykdytas vaikų burnos higienos projektas „Graži šypsena – nes kasdien 2×2“.

     Projekto tikslas – pasiekti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, darytų tai motyvuotai ir kokybiškai. Atkreipiamas dėmesys, kad 5–6 metų vaikams pradeda dygti nuolatiniai krūminiai dantys, kurių tėvai dažnai nepastebi ir tinkamai neprižiūri.

     Pasauliniai tyrimai atskleidžia, kad vaikai, turintys sugedusių dantų, be to, kad ne visada gali valgyti šiltą ar šaltą maistą, nesugeba sukramtyti kietesnio maisto, sunkiai ištaria tam tikrus garsus, dėl su dantų būkle susijusių problemų praleidžia pamokas vaikų darželyje, mokykloje, nemiega naktimis, būna sudirgę ir susierzinę, vengia šypsotis ir juoktis, o kartais net kalbėti, išgyvena kaltės jausmą. Tai laikoma vaiko gyvenimo kokybės pablogėjimu. Vyresnių kaip šešerių metų vaikų sergamumas dantų ėduonimi yra pasiekęs epidemijos lygį: šiame amžiuje apie 90 proc. vaikų turi sugedusių dantų.

     Dantų ėduonis – infekcinės kilmės liga, skatinanti dantų kietųjų audinių irimą. Jos išsivystymui didžiausią reikšmę turi patogeninių mikroorganizmų užsilaikymas burnoje. Moksliškai įrodyta, kad viena svarbiausių tokios mikrofloros rūšių yra mutantiniai streptokokai. Juos vaikui perduoda tėvai. Su maistu gaunami angliavandeniai – didžiausiais rūgščių, kurias gamina mutantiniai streptokokai ir kurios ardo dantų emalį, šaltinis. Be to, mokslininkai, nagrinėjantys dantų ėduonies išsivystymo priežastis, sutartinai teigia, kad vaikų dantų ėduonis – netinkamos elgsenos liga.       

     Visi žino, kad dantis reikia valyti, siekiant pašalinti susikaupusius maisto likučius ir bakterijas, sukeliančias dantų ligas. Tačiau kokybiškai tai atlikti moka tikrai ne kiekvienas. Kaip parodė Lietuvoje atliktas nėščiųjų burnos sveikatos tyrimas, tik 7 proc. būsimų mamų neturi dantenų problemų, kas tiesiogiai siejama su kokybiška burnos priežiūra. Mokslininkė kartu ištyrė tėvų, auginančių 3–5 metų vaikus, požiūrį ir žinias apie burnos priežiūrą: rezultatai atskleidė, kad 41 proc. tėvų stokoja žinių apie burnos priežiūrą, o jų požiūris į vaiko burnos sveikatą yra abejingas. Bendradarbiaudami galime padaryti vaikus šypsenas dar gražesnes

 

 

Atnaujinta: 2021-07-30
  • Elektroninis dienynas
  • Naujienos
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 09.00 - 09.45
  • 2. 09.55 - 10.40
  • 3. 10.50 - 11.35
  • 4. 11.45 - 12.30
  • 5. 12.50 - 13.35
  • 6. 13.55 - 14.40