Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Dėmesio! Nacionalinis 2, 4 kl. mokinių pasiekimų patikrinimas(NMPP)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 1. suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 2. suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 3.  nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 4.  atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Patikrinimas vykdomas 2a, 2b, 4a ir 4b klasėse.

 TESTAVIMO MEDŽIAGA, GRAFIKAS IR TESTŲ TRUKMĖ

 

2 KLASĖ       

RAŠYMAS, 1 dalis

(teksto kūrimas)            

Balandžio 16 d.9.                9.00 val.            apie 45 min.*          
SKAITYMAS Balandžio 18 d.  9.00 val.  apie 45 min.*
MATEMATIKA Balandžio 30 d.   9.00 val. apie 45 min.
4 KLASĖ       

RAŠYMAS

Balandžio 16 d.             9.00 val.           apie 45 min.*         
SKAITYMAS Balandžio 18 d.  9.00 val.  apie 45 min.*
MATEMATIKA Balandžio 30 d.   9.00 val. apie 45 min.
PASAULIO PAŽINIMAS Gegužės 3 d. 9.00 val. apie 45 min.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min

4 klasės mokiniai pildys mokinio klausimyną. Gauti klausimyno rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos pridėtinę vertę,  aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys leis tobulinti visos mokyklos veiklos sritis. (Su klausimynu galima susipažinti NEC interneto svetainėje adresu https://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf

Išsamesne informacija: www.nec.lt/342/

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40