Bendroji tvarka

Mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu:          

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;          
 • tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą;          
 • vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.

2. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl:        

 • ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;         
 • prastovų tėvų darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;         
 • tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus dokumentą iš darbovietės iki kiekvieno    mėnesio paskutinės dienos;   
 • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);         
 • oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 laipsnių;       
 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos centro pateiktas pažymas;   

Dėl nepateisinamos priežasties nelankant darželio, mokestis yra mokamas pilnai, kaip už lankytas dienas.    

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami darželio-mokyklos „Lokiukas” direktorei, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.  Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą. 

Mokestis už maitinimą ir už ugdymo reikmes turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Atnaujinta: 2021-07-30
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40