Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Teisinė informacija

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą: 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos

Viešųjų pirkimų reglamentavimas

Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt, mokyklos  http://www.lokiukas.vilnius.lm.lt/dokumentai

Atnaujinta: 2022-10-04
  • Elektroninis dienynas
  • Naujienos
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 09.00 - 09.45
  • 2. 09.55 - 10.40
  • 3. 10.50 - 11.35
  • 4. 11.45 - 12.30
  • 5. 12.50 - 13.35
  • 6. 13.55 - 14.40