Psichologas

Psichologo funkcija

 • Mokyklos psichologas vykdo individualų mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų konsultavimą, teikia rekomendacijas sprendžiant emocines ir elgesio, šeimos santykių ir su draugais, konfliktų sprendimo, mokymosi sunkumų, adaptacijos klasėje, priklausomybių problemas.
 • Organizuoja ir veda socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus(mokiniams) grupes. 
 • Stebi mokinių tarpusavio santykius, individualumą pamokų ir popamokinių veiklų metu.
 • Atlieka tiriamąjį darbą – individualų psichologinį įvertinimą, grupinius tyrimus: vaiko brandumą mokyklai, pirmokų adaptaciją mokykloje, mokyklinio nerimastingumo, klasės mikroklimato, mokymosi motyvacijos.
 • Atlieka šviečiamąjį darbą: dalyvauja ir pristato tyrimų rezultatus visuotiniuose mokyklos susirinkimuose. Kalbasi su tėvais jiems aktualiomis temomis, pavyzdžiui: „Netinkamas vaiko elgesys“, „Raidos ypatumai“.  Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Psichologo pagalba teikiama kai, to prašo mokinio tėvai (globėjai) arba mokinys yra siunčiamas mokytojų gavus tėvų (globėjų) sutikimą. Pagalba gali būti teikiama derinant su logopedu, specialiuoju pedagogu.

 

Psichologė darželyje-mokykloje dirba

Jelena Sinkevič Psichologė (vaiko priežiūros atostogose)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

   

Antradienis

   

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   

Penktadienis

   

Atnaujinta: 2021-07-30
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40