Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Tvarkaraštis

Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“  pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

1 A klasė

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pamokų laikas

Gimtoji kalba

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

9.00–9.35

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Gimtoji kalba

9.55–10.30

Lietuvių kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Fizinis ugdymas

Gamtos mokslai

10.50–11.25

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Etika

Muzika

11.45–12.20

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Dailė

Šokiai

13.00–13.35
     

Technologijos

 
13.55–14.30

1 B klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Gimtoji kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Gimtoji kalba

9.00–9.35

Matematika

Gimtoji kalba

Muzika

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

9.55–10.30

Fizinis ugdymas

Gimtoji kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Visuomeninis ugdymas

10.50–11.25

Lietuvių kalba

Etika

Gimtoji kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

11.45–12.20

Gamtos mokslai

Fizinis ugdymas

Šokiai

Dailė

Muzika

13.00–13.35
     

Technologijos

  13.55–14.30

2 A klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Lietuvių kalba

Matematika

Gimtoji kalba

Kūno kultūra

 Lietuvių kalba

9.00–9.45

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Gimtoji kalba

Matematika

Matematika

9.55–10.40

Matematika

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

10.50–11.35

 Fizinis ugdymas

(baseinas)

Gimtoji kalba

Muzika

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba 11.45–12.30
Pasaulio pažinimas Matematika Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

12.50–13.35

Etika

Anglų kalba

Šokiai

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos 13.55–14.40

2 B klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Matematika

Anglų kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Matematika

9.00–9.45

Lietuvių kalba

Matematika

Gimtoji kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

9.55–10.40

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Gimtoji kalba

10.50–11.35

Muzika

Fizinis ugdymas (baseinas)

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas 11.45–12.30

Šokiai

Lietuvių kalba Anglų kalba

Dailė ir technologijos

12.50–13.35

Gimtoji kalba

Etika

Pasaulio pažinimas

Gimtoji kalba

Dailė ir technologijos 13.55–14.40

3 A klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

9.00–9.45

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Dailė

9.55–10.40

Visuomeninis ugdymas

Gimtoji kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Technologijos

10.50–11.35

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

11.45–12.30

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Gimtoji kalba

Matematika

12.50–13.35

Gimtoji kalba

Fizinis ugdymas

Gamtos mokslai

Etika

Šokiai

13.55–14.40

3 B klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Matematika

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

9.00–9.45

Gimtoji kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Gimtoji kalba

9.55–10.40

Muzika

Gimtoji kalba

Matematika

Gimtoji kalba

Dailė

10.50–11.35

Visuomeninis ugdymas

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Anglų kalba

Technologijos

11.45–12.30

Lietuvių kalba

Etika

Gimtoji kalba

Gamtos mokslai

Lietuvių kalba

12.50–13.35

Šokiai

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

13.55–14.40

4 A klasė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pamokų laikas

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Matematika

9.00–9.45

Muzika

Matematika

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Muzika

9.55–10.40

Gimtoji kalba

Anglų kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

10.50–11.35

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Gimtoji kalba

11.45–12.30

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Skaitmeninis rašt.

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

12.50–13.35
Lietuvių kalba Etika       13.55–14.40

4 B klasė

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pamokų laikas
Matematika
Gimtoji kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
9.00–9.45
Gimtoji kalba
Gimtoji kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
  Lietuvių kalba
9.55–10.40
Gimtoji kalba
Matematika
Gimtoji kalba
Matematika
Matematika
10.50–11.35
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Gimtoji kalba
Pasaulio pažinimas
Fizinis ugdymas
11.45–12.30
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
Skaitmeninis rašt.
12.50–13.35
Fizinis ugdymas
Muzika
Dailė ir technologijos
Muzika
Etika
13.55–14.40
 
 
Šokiai
 
 
14.45-15.30
  • Elektroninis dienynas
  • Naujienos
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 09.00 - 09.45
  • 2. 09.55 - 10.40
  • 3. 10.50 - 11.35
  • 4. 11.45 - 12.30
  • 5. 12.50 - 13.35
  • 6. 13.55 - 14.40