Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Logopedas

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • Bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą. 
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Savo darbe taiko logopedijos naujoves.

Živilė Ščiukienė Logopedė

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų  pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 18.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 - 18.00

11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 - 18.00

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 - 17.00

11.00 – 11.30

Penktadienis

7.30 - 17.00

11.00 – 11.30

Tėvų konsultavimo laikas: trečiadienį 7.30 - 8.00, ketvirtadienį 07.30 - 08.00

Galina Danilienė Logopedė ekspertė

Darbo laikas 

Savaitės dienos
Darbo laikas
Pirmadienis
7.00-8.00
9.00-11.00
Antradienis
7.00-11.00
 
Trečiadienis
7.00-11.00
 
Ketvirtadienis
7.00-8.00
9.00-10.00
Penktadienis
8.00-11.00
 

 

Tėvų konsultavimo laikas: pirmadienis 7.30-8.00

Dėl konsultacijų tartis iš anksto.

 

Atnaujinta: 2022-10-04
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40