Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2021-06-11 13:26:58 254.31 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. 2021-06-13 20:57:59 151.5 KB
Strateginis planas 2021-2025 metų 2021-06-13 17:04:02 508.65 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-10 20:08:05 214.33 KB
2021 metų veiklos planas 2021-06-07 06:09:54 50.77 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-06-11 17:21:11 16.78 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-06-10 22:22:41 21.31 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-06-12 21:15:22 20.32 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-06-07 06:10:30 24.26 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-06-11 01:09:16 17.95 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-06-07 06:11:01 20.09 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-06-14 09:13:11 29.85 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-06-12 03:37:47 27.48 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2017 m. 2021-06-08 03:14:55 393.93 KB
Finansinė ataskaita 2018 m. 2021-06-11 02:54:37 381.28 KB
Finansinė ataskaita 2019 m. 2021-06-07 06:11:58 406.4 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2021-06-07 06:12:05 969.78 KB
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. II ketv. 2021-06-10 20:06:50 371.75 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 05.31 – 06.04 2021-06-12 17:24:37 21.29 KB
Valgiaraštis 05.10 – 05.14 2021-06-07 06:12:13 20.94 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl ligos (mokykla ir darželis) 2021-06-13 02:18:04 408.43 KB
Prašymas dėl nedalyvavimo pamokose (mokykla) 2021-06-14 14:41:35 239.56 KB
Prašymas dėl neatvykimo ir ugdymo dienų pateisinimas (darželis) 2021-06-07 13:49:36 239.85 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 2017 m. 2021-06-11 11:31:28 232.95 KB
Veiklos ataskaita 2018 m. 2021-06-14 02:45:15 231.57 KB
Veiklos ataskaita 2019 m. 2021-06-11 09:19:40 233.78 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2021-06-07 17:44:29 1.86 MB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2021-06-07 06:13:01 1.69 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-06-08 02:25:47 6.86 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2021-06-10 06:47:28 1.52 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-06-10 16:09:23 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2021-06-12 01:26:07 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2021-06-07 06:13:28 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-06-07 06:13:31 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-06-07 06:13:33 520.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-12 04:23:10 155.27 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2021-06-07 06:13:39 493.63 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2021-06-07 12:21:51 269.05 KB
Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų ir atsiskaitymo už nelankytas pamokas tvarka 2021-06-13 05:07:35 136.12 KB
Netinkamo elgesio su vaiku atpažinimo, prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-06-14 08:18:44 154.97 KB
Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2021-06-07 14:09:22 183.11 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-06-08 16:51:27 150.94 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-13 18:00:05 382.63 KB
Lėšų gaunamų už ugdymo paslaugas apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2021-06-09 01:58:27 131.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-06-08 04:32:16 181.28 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2021-06-07 11:04:58 207.62 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2021-06-09 13:46:36 207.94 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-06-10 08:02:14 204.83 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2021-06-13 00:45:34 267.43 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-06-14 12:38:11 63.26 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-13 12:54:25 356.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" tvarkos aprašas. 2021-06-11 23:44:32 497.53 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-06-07 06:14:36 523.15 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas "Gyvasis skaitymas" 2021-06-13 14:56:06 143.53 KB
Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų 2021-06-14 15:19:02 203.17 KB
Nuotolinio mokymo(si) dokumentai Atnaujinta Dydis
VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS IR TAISYKLĖS 2021-06-07 11:59:47 503.64 KB
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS 2021-06-13 09:28:52 215.14 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO VILNIAUS DARŽELYJE-MOKYKLOJE „LOKIUKAS“ TVARKOS APRAŠAS 2021-06-07 06:14:44 504.07 KB
Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-06-10 01:23:40 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:14:51 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:15:08 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2021-06-12 07:26:05 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-06-09 19:10:56 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2021-06-13 09:39:10 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-06-12 16:34:02 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2021-06-10 02:41:56 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:21:16 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2021-06-14 09:06:44 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-06-13 18:15:03 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:21:26 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2021-06-09 13:25:14 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:21:34 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2021-06-10 03:17:55 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-06-12 07:27:00 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-06-07 06:21:45 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2021-06-10 06:04:16 2.27 MB