Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Filosofija, misija, vizija

FILOSOFIJA

Joks žmogus negali jums atskleisti nieko, išskyrus tai, kas jau snūduriuoja jūsų žinojimo priešaušryje. Mokytojas, kuris vaikšto šventyklos šešėlyje tarp savo pasekėjų, duoda ne savo išmintį, bet greičiau savo tikėjimą ir meilę. Jei jis iš tikrųjų išmintingas, jis nepaprašys jūsų, kad įeitumėt į jo išminties namus, bet geriau ves jus prie jūsų išminties slenksčio. (K. Gibran)

MISIJA

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą, ugdyti harmoningą, sąžiningą asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje. Atskleisti prigimtines mokinių galias ir gebėjimus, brandinti tautinę ir kultūrinę savimonę.

VIZIJA

Tautinių mažumų mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą, turinti patirtį dirbant su įvairių tautybių mokiniais, puoselėjanti visų tautinių mažumų moksleivių integracijos į šalies pilietinę visuomenę prioritetus, dirbanti modernioje ir saugioje mokymosi aplinkoje. Įstaigos pedagogai, įvaldę komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, orientuoja mokinius į kintančius visuomenės poreikius. Ugdymas pagrįstas tolerancijos, pilietiškumo ir tautiškumo principais, skatinančiais nuolatinį mokinio ir mokytojo tobulėjimą ir bendradarbiavimą. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali nevaržomai dalyvauti mokyklos, kaip unikalios ir prestižinės ugdymo įstaigos, veikloje.

 

Atnaujinta: 2022-10-04
  • Elektroninis dienynas
  • Naujienos
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 09.00 - 09.45
  • 2. 09.55 - 10.40
  • 3. 10.50 - 11.35
  • 4. 11.45 - 12.30
  • 5. 12.50 - 13.35
  • 6. 13.55 - 14.40