Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti pedagogų ir tėvų atstovus svarbiausiems darželio-mokyklos veiklos tikslams numatyti bei įgyvendinti.

Tikslas:

Įstaigos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių įstaigos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 • Teikti pasiūlymus įstaigos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo.
 • Skatinti įstaigos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 • Kurti teigiamą įstaigos įvaizdį bendruomenėje.
 • Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą.
 • Teikti  siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.

Atnaujinta: 2022-10-04
: Tatjana Suprunovič
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40