Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Komisijos pirmininkas – Sergejus Pavlovas, direktorės pavaduotojas ugdymui.

Komisijos sekretorė – Tatjana Suprunovič – direktorės pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

 1. Galina Danilienė – logopedė, specialioji pedagogė;
 2. Živilė Ščiukienė – logopedė;
 3. Irina Mackevič – pradinių klasių mokytoja;
 4. Inesa Razmė – specialioji pedagogė; 
 5. Kotryna Klimovič – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

Vaiko gerovės komisijos planas: 

Vaiko gerovės komisija mokykloje:

 Mokymosi sėkmė..

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos,  nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Pagalba..

 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

Bendradarbiavimas..

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

 

Atnaujinta: 2023-10-17
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40