Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2023-12-04 13:16:05 5.69 MB

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 metų 2023-12-02 04:27:20 508.65 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas. 2023-12-04 09:14:31 490.74 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2023 metų veiklos planas 2023-12-04 05:19:41 80.12 KB
Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2022 m. 2023-12-04 05:19:39 225.32 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-03 10:59:03 28.32 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-03 10:59:02 33.84 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 13:55:40 35.76 KB

Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-12-02 04:01:39 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2023-12-02 01:02:54 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2023-12-04 03:03:55 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-02 05:05:56 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2023-12-02 05:05:59 520.73 KB

Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:27 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:27 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:27 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:29 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:29 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2023-12-05 09:20:09 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:34:53 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-12-05 13:31:29 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-03 21:14:20 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:31 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-03 20:55:17 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:33 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-12-05 08:03:21 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-05 13:01:48 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-02 22:02:48 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-03 06:48:14 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:35 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2023-12-02 05:33:35 2.27 MB

 

Atnaujinta: 2022-10-04